Färre barn ska få tandställning

I framtiden kommer färre skånska barn få tandställning. Idag får många barn en tandställning trots att det inte är alldeles nödvändigt.
Tandvårdsnämnden tänker inte att betala för kosmetiska tandregleringar i framtiden säger ordföranden socialdemokraten Monica Lundgren: – Det görs mer vård av tandreglering än var vi har budget för. Det vi har budget för är ju det vi bedömer vara behovet. Vart fjärde barn, 25 procent, har så sneda och fula tänder att det behövs en tandställning för att tänderna ska fungera funktionellt och socialt. Men det är många fler av barnen som får en tandställning. Lars Blixt, som är controller på Tandvårdsnämnden, uppskattar att det är över 35 procent av barnen som får tandställning. Det innebär att det skulle kunna vara 2000 barn om året som får en subventionerad tandställning i onödan. Det är särskilda specialisttandläkare som bestämmer vilka barn som ska få tandställning. Och en av dom, Manne Gustavsson, berättar att dom blir utsatta för ett hårt tryck från föräldrarna. – Föräldrarna, minst en, är oftast med och trycker på också i de fall som det inte är uppenbart behov från början. Hur låter det då från föräldrarna? – Hon kan inte se ut sån, titta på mina tänder som jag ser ut, jag fick inte tandreglering, det tycker jag att mitt barn ska ha. För att färre barn ska få tandställning ska bedömningarna skärpas och sättas ett tak för antalet barn som varje år får tandställning säger tandvårdsnämndens ordförande Monica Lundgren: – Med all sannolikhet kommer det att bli så för nästa år.