Oro när psykiatrin tvingas spara

Universitetssjukhuset MAS förlorar nästa år drygt 30 miljoner kronor när delar av den psykiatriska öppenvården i Malmö läggs ut på entreprenad.
För att klara ekonomin förslås att 10 vårdplatser inom den slutna psykiatrin på MAS tas bort, vilket oroar Herman Holm som är områdeschef på MAS. Herman Holm säger att det då kommer att bli svårt att klara vårdkvaliteten. Han menar att det kommer bli en högre press på de resterande platserna, kortare vårdtider och därmed större risk att patienter skrivs ut innan de är färdigbehandlade.