Dansk föreslås bli ny konsthallschef

Rekryteringsgruppen enades idag om att föreslå dansken Lars Grambye till ny konsthallschef i Malmö.
Det formella beslutet att tillsätta honom fattar kulturnämnden den 23 oktober. Lars Grambye var tidigare chef för Center för dansk billedkunst. Han har även arbetat på konstmuseet Louisiana och varit konstkritiker på den danska tidningen Information. Grambye själv säger att han blir glad om han får jobbet, och att han ämnar pendla till Malmö från sitt hem i Köpenhamn men vill i övrigt inte kommentera förrän det formella beslutet att tillsätta honom är taget.