Politikerna för psykvårdsbesparingar

Trots att vården av de psykiskt sjuka ska slippa besparingar, så ställde sig idag politikerna i Nämnden för sydvästra Skånes sjukvårdsdistrikt bakom ett förslag om nedskärningar i psykvården i Malmö.
När delar av den psykiatriska öppenvården läggs ut på entreprenad, så minskas inte bara den offentliga öppenvården, utan också den psykiatriska slutenvården. Bland annat måste också en avdelning med 10 slutna vårdplatser stängas. Chefen för psykiatrin, Herman Holm, varnar för en risk för att patienter skrivs ut i förtid. Men eftersom psykiatrin totalt sett har lika mycket pengar så vill inte ordföranden i distriktsnämnden, socialdemokraten Per Olof Olofsson, tala om besparingar, trots att en öppenvårdsavdelning försvinner. Meningen är att öppenvården i Malmö ska bli bättre och att det ska göra att trycket på slutenvården minskar.