Delade meningar om fiske vid Råån

Helsingborgs Kommun vill att Länsstyrelsen utökar fiskeförbudet kring Rååns mynning till att gälla året runt. Man vill också utöka skyddsområdet.
Man anser nämligen att fisket vid hamnen riskerar att slå ut beståndet av laxöring inne i Råån. Ordföranden i Råå fiskarförening, Staffan Kroll håller inte med. - Det är så pass mycket fisk idag att det räcker för att vi tar upp några fiskar också, säger Staffan Kroll. Men Helsingborgs Kommuns fiskevårdsansvarige Roger Ekström menar att ökade restriktioner kring Rååns mynning är en nödvändighet för beståndet av lax och laxöring i ån. - Vi har fått tillbaka ett bestånd av laxöring och lax i ån under de år vi jobbat med beståndsvård. Och de har ingen chans att etablera ett bestånd med nuvarande nättryck, säger han.