Teater får pengar för att lägga ner

Nya Skånska Teatern, som gått i konkurs, får hjälp av Region Skånes kulturnämnd med kostnaderna för att avveckla teatern.
Region Skånes kulturnämnd har beslutat att bidra med 177.000 kronor för avvecklingskostnaderna.