Miljöinspektörer etikutbildas

Mutanklagelserna mot en livsmedelsinspektör på miljöförvaltningen i Malmö i förra veckan, har aktualiserat vikten av etiska frågor på miljöförvaltningen.
Oavsett om det visar sig att det finns grund för mutanklagelserna eller inte, så har förvaltningen nu beslutat att hädanefter regelbundet utbilda sina inspektörer i etik.