Professor jämför homosexuella med kleptomaner

En nyutnämnd professor som undervisar vid Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds Universitet, ifrågasätter i sin forskning varför kleptomani är kriminaliserat och inte homosexualitet.
Professorns ämne är exegetik - metodisk uttolkning av bibeltexter. Och både professorns kollegor och teologkåren har reagerat skarpt på jämförelserna. Det är i boken "Homoerotik" som professor Chrys Caragounis jämför inre drifter och deras kontrollerbarhet. Han skriver att det är ett "högst tvivelaktigt resonemang" att kleptomanen med inte den homosexuella "hålls ansvarig för sin handlingar" av samhället, och att det är "en schizofren situation" och "dubbel måttstock" när samhället "genom att acceptera homosexualitet diskriminerar kleptomani". Professorn själv säger att hans slutsatser är baserade på källor och att jämförelsen och kritiken är riktad mot samhället och inte mot de homosexuella. Men både professorns kollegor och teologkåren har reagerat skarpt på boken och uppmärksamheten kring den. Även om den inte används i utbildningen har grupper som är mot homosexuella börjat använda den flitigt, och därigenom knyts både den och jämförelsen indirekt till universitet. Något som fakultetens prefekt Fredrik Lindström beklagar: - Vi på institutionen, liksom Lunds Universitet i övrigt tar avstånd från homofobi i olika former, och det här är ju en av de grövre formerna.