Snittkostnaden för Samresresa ökar kraftigt

Snittkostnaden för varje resa med Samres har ökat 28 procent sedan förra året. Det framgår av företagets egen utredning.
Beställningscentralen Samres sköter åtskilliga sjukresor och färdtjänst i 20 skånska kommuner. Totalt är kostnadsökningen stor och beror på en rad anledningar men variationen i kommunerna är mycket stor. Exempelvis är kostnadsökningen i Skurup hela 70 procent, i Örkelljunga 94 procent medan den i Simrishamn har stannat på fyra procent. Flera orsaker bakom ökningen Det är inte bara transportföretagens nya avtal och indexuppräkning som är kostnadsdrivande. - Det beror på en mängd olika saker. Vad vi nu ser här som Samres analyserat är en blandning av vad kommunernas regelverk säger, att resenärerna reser annorlunda, något längre än tidigare, hur beställningscentralen har kunnat samordna det i bilar och sist, till viss del transportörspriser, säger Ingemar Bryman, ansvarig på Skånetrafikens serviceresor. Om det nu blir 28 procent dyrare finns det då pengar till det ute i kommunerna? - Det har det inte funnits i förväg, nej. Likaväl lär det inte bli någon förvåning ute i kommunerna när nu notan för sjukresorna kommer. Siffrorna är en analys av de kostnadsstegringar som redan har skett. Men nästa år blir det ännu värre på grund av nya avtal med transportörerna. - På flera ställen blir det så ja, säger Ingemar Bryman. Är det fel på konkurrensen när det blir så här? - Nej, konkurrensen bland transportörer är god. Vi har fått rätt så hyfsade avtal med transportörerna, säger Ingemar Bryman.