Väntetiden till SFI i Malmö har halverats

Väntetiderna och antalet köande till svenskutbildningarna för nyanlända invandrare (SFI) i Malmö har halverats.
Tidigare har mellan 400 och 500 peroner stått i kö, men i dag är antalet drygt 200 och ingen i kön har väntat längre än tre månader. - Jag är jätteglad att kunna säga det, vi har arbetat intensivt för att få ner köerna, säger Gunilla Håkansson, rektor för utbildningen svenska för invandrare SFI. Det är kommunens skyldighet att erbjuda SFI inom tre månader efter folkbokföringsdatum. Men i Malmö har många fått vänta i över sex månader på en plats. Situationen har nu förbättrats något, drygt 200 personer står i kö jämfört med 400-500 tidigare, men siffrorna kan vara något missvisande. De invandrare som någon gång avbrutit sin utbildning och nu står i kö igen finns inte med i statistiken. - Det är en av anledningarna till att kön har minskat och det är bra för de ska inte vara med där, säger Gunilla Håkansson. Ett enträget arbete för att så fort som möjligt försöka få in invandare på olika utbildningar har också bidragit till att köerna till SFI har minskat. - Vi arbetar hela tiden med att fylla på. Vi har flexibla och kontirnuerliga inta i samverkan med utbildningssamordnarna och de tio stadsdelarna och har tillsammans ansträngt oss för att få ner kön Är ni nöjda nu? - Nej, det är vi inte. Ingenting är så bra att det inte kan bli bättre. Vi jobbar hela tiden på att förbättra verksamheten, säger Gunilla Håkansson.