Skånska fladdermöss livskraftiga

Den skånska stammen av fladdermöss är livskraftig, det visar en inventering som länsstyrelsen låtit göra.
Enligt Rune Gerell som gjort undersökningen, så har de skånska fladdermössen klarat sig bättre än på kontinenten. Bland annat så har den ovanliga trollfladdermusen spridit sig i fyra nya parker i Skåne sedan den förra inventeringen 1999. Men det finns också arter som minskar - särskilt då mustaschfladdermusen.