Ja till vindkraftspark utanför Malmö

Den planerade vindkraftsparken vid Lillgrund utanför Malmö har nu också fått Miljööverdomstolens godkännande.
Boende i Bunkeflo överklagade miljödomstolens beslut och ville ha en utredning av infraljudet från rotorbladen samt att strömledningen från Bunkeflo skulle få en annan sträckning. Men Miljööverdomstolen anser att det inte behövs någon kompletterande utredning. Bygget av de 48 vindkraftverken skulle inletts i år, men rättsprocessen har försenat byggstarten och vindkraftverken kan tidigast vara på plats om två år.