Barsebäck klart för start

Barsebäck får klartecken från Statens kärnkraftsinspektion, SKI, att starta igen.
Efter inspektion och granskning av kärnkraftverket har SKI kommit fram till att de brister i säkerheten som man upptäckte i somras, rättats till. Samtidigt som man säger ja till start, ställer man också nya krav på förbättringar som ska vara klara senast den 1 februari nästa år.