Miljödomstolen sa ja till Hallandsåsen

Tunnelbygget genom Hallandsåsen får fortsätta.
Det meddelar Miljööverdomstolen som kom med sin dom idag. Banverket får enligt domen tillstånd att låta hundra liter vatten i sekunden läcka ut i samband med tunnelbygget, men domstolen ställer samtidigt krav på att berget ska tätas i olika omfattning innan borrningen sker, för att tillståndet inte ska överskridas. Banverket ska också återföra vatten till vissa känsliga områden på åsen.