Lägre hyresökning i Skåne

Hyreshöjningarna i södra Skåne för nästa år ser ut att bli lägre än i resten av Sverige.
Christina Wessling, regionchef på Hyresgästföreningen i södra Skåne, förhandlar för 45 000 lägenheter hos kommunala bolag och för 80 000 lägenheter i privata fastigheter: – I den sydvästra delen så ligger de på 3,5-4 procent och i öster på cirka två procent. De föreslagna hyreshöjningarna är större än årets höjningar men lägre än i övriga landet. Christina Wessling tror att det bland annat kan bero på att hyrorna i Skåne redan är på en ganska hög nivå.