Chockhöjda hyror på äldreboende i hyresnämnden

Hyresnämnden tar idag, onsdag, upp striden om de chockhöjda hyrorna på äldreboendet Havsuttern i Malmö. Kommunen vill höja hyrorna med uppemot 17 procent medan boende och anhöriga på vårdboendet kräver oförändrad hyra.
I början av året informerade Malmö kommun att de ville höja hyran med högst 17 procent i fastigheter med vårdboende i Malmö. Av 24 boende på äldreboendet Havsuttern har bara två personer accepterat det nya hyreskontraktet som började gälla i början av mars. Hyran har inte höjts sedan 1998 och de flesta av de som bor på Havsuttern menar att hyran var för hög när den sattes och att de boende egentligen har betalat mer än vad som är skäligt. Den genomsnittliga hyran är innan höjningen 956 kronor per kvadratmeter och år. För en av lägenheterna som är på 52 kvadratmeter skulle hyreshöjningen på 17 procent innebära att hyran som i dag är nästan 5 200 kronor skulle höjas till drygt 6 000 kronor. Det är en höjning med över 10 000 på ett år. Hyresgästerna tycker att det är orimligt eftersom hyreshöjningen inte avser förbättringar i boendet, eftersom Malmö Kommun anser att lokalernas kondition är bra. Men hyresgästerna vittnar om sprickor i väggar, slitna tapeter och ett ventilationssystem som inte fungerar. Vissa av de boende menar till och med att hyran inte bör höjas utan till och med sänkas. Nu väntar de alla på hyresnämndens beslut i frågan.