Malmö

Tuberkulossmitta hittad bland hemlösa

Minst fyra personer som jobbar på en öppen verksamhet för hemlösa i Malmö kan ha smittats av lungsjukdomen tuberkulos. Smittan kan ha kommit från en besökare som insjuknat i TBC.

– Det har inte varit någon stor oro, men det är klart att det skapar en del tankar precis när man får beskedet, säger Eva Ahlgren, chef för sociala resursförvaltningen i Malmö, som driver verksamheten.

Den besökare till hemlöseverksamheten som insjuknat i tuberkulos har fått behandling och är inte längre smittsam. I och med det testades personalen och minst fyra testade positivt. Men Skånes smittskyddsläkare Hans-Bertil Hansson betonar att det är för tidigt att säga att alla verkligen smittats av TBC. Närmare undersökningar med bland annat lungröntgen ska nu göras, och om det visar sig att det rör sig om verklig TBC-smitta kan personalen erbjudas förebyggande behandling.

Till den öppna verksamheten kan hemlösa komma för att till exempel tvätta kläder eller få sig en frukostmacka. Det innebär att många personer passerar, och smittskydd Skåne har nu långtgående planer på hur man ska kunna fånga upp och testa de hemlösa som kan ha utsatts för smittan. Men så länge man inte insjuknat i tuberkulos så sprider man inte heller sjukdomen vidare, och det gör till exempel att personalen vid mottagningen utan risk kan fortsätta jobba, även om utredningen ännu inte är klar.

– Det finns inte alls någon fara. Vår personal är som sagt frisk och smittar inte, säger Eva Ahlgren.