800 jobb kan försvinna i den skånska sjukvården

800 jobb i den skånska sjukvården kan försvinna nästa år. Anledningen är att många sjukhus och vårdcentraler inte klarar att hålla årets budget.
Enligt en prognos från Region Skåne kommer sjukvården i Skåne att kosta 300 miljoner kronor mer än budget i år. Det är pengar som måste sparas nästa år. Dessutom måste ytterligare 30 miljoner kronor sparas eftersom kostnaderna ökar mer än tilldelningen. Det samlade sparbetinget på 330 miljoner kronor, motsvarar grovt räknat 800 tjänster som måste bort från den skånska sjukvården nästa år. Det här visar beräkningar som Sveriges Radio har gjort med hjälp av ekonomer på Region Skåne. Stor skillnad Men det är stor skillnad mellan dom olika sjukvårdsdistrikten i Skåne. Störst besparingar måste göras i nordvästra sjukvårdsdistriktet. - 100 miljoner kan man inte ta bort utan att det drabbar många, säger Ulla-Britt Andersson, som är socialdemokratisk ordförande i nämnden för nordvästra Skånes Sjukvårdsdistrikt. En stor del av den akuta och specialiserade vården kommer att flyttas från Ängelholm till Helsingborg nästa år. Men Helsingborg får ingen ekonomisk kompensation för det hör, utan ska tvärtom spara 50 miljoner. - Rent egoistiskt kan jag tycka att det inte är rättvist, säger sjukhuschefen Carina Mohlin. Även psykiatrin Även inom psykiatrin i nordvästra Skåne blir det besparingar nästa år, tio miljoner kronor. - Vi har sagt att vi ska hålla dom skadeslösa, men vi använder mer psykiatri i nordväst och då får vi titta efter vad vi gör med än andra, säger Ulla-Britt Andersson.