Bakterie stängde hel förskola

Flera barn på Nicandergatans förskola i Helsingborg har drabbats av multiresistenta bakterier. Därför har nu skolan stängts. Men Region Skåne anser inte att läget i allmänhet är allvarligt.

– Fallen med multiresistenta bakterier ökar hela tiden i Skåne, men än så länge har vi läget under kontroll, säger Håkan Ringberg, biträdande smittskyddsläkare i Skåne.

Multiresistenta bakterier står emot vanlig penicillin, det är därför allvarligt när de får fäste. Men än så länge är bakterierna inte något större problem i Skåne.

– Vi testade flera barn när vi fattade misstankar och det visade sig att en handfull bar på de multiresistenta bakterierna. Som en säkerhetsåtgärd har vi stängt förskolan, säger Gunnel Nordegren, rektor på Nicandergatans förskola.

Det går sammanlagt 37 barn på förskolan. De och deras familjer har nu testats. Fler provsvar väntas under fredagen. På måndag kommer förskolan öppnas igen.