Kraniet identifierat

Det kranium som hittades i Hyby i utkanten av Bokskogen i förra veckan tillhörde den unga flicka som försvann i Malmö strax före jul förra året. Det står klart sedan analysen av kraniet nu är klar.
Spaningsledare Per Lidehäll säger till P4 Radio Malmöhus att utredningen nu är att betrakta som en mordutredning. Kraniet som hittades i början av förra veckan av svampplockare var förpackat i plast och delvis nedgrävt.