Polisundersökning mot Barsebäcksledningen

För första gången inleds nu en förundersökning som gäller brott mot kärntekniklagen.
Det är ledningen för kärnkraftverket i Barsebäck som misstänks för att inte ha följt grundläggande säkerhetskrav när man inte stoppade reaktorn - trots att ledningen kände till allvarliga fel i reaktorn. Det var i augusti som Statens Kärnkraftinspektion, SKI, på flera punkter kritiserade ledningen för Barsebäcksverket efter ett tillbud med en vattenblandare i reaktorns kylsystem. Vattenblandaren hade installerats utan att hållbarheten testats fullt ut. Blandaren klarade inte av de kraftiga temperaturväxlingarna och gick sönder och proppade igen delar av kylsystemet. Lösa delar hamnade också i reaktortanken och riskerade att skada kärnbränslet. Trots felet drevs reaktorn vidare i tolv dagar innan den stängdes av. Enligt kammaråklagare Michael Hansson kan det dröja minst ett år innan förundersökningen är klar. Om de ansvariga på Barserbäcksverket åtalas och fälls blir straffet troligtvis dagsböter: