Kyrkovalet: Valsedlarna är färdigräknade

Uppdaterad 13:21
När samtliga distrikt i årets kyrkoval i Lunds stift har räknats står det klart att de politiska partierna överlag har backat. Undantaget är Miljöpartiet som kommer in i stiftsfullmäktige med två nya mandat. Frimodig kyrka blev en valvinnare med strax över fem procent av rösterna och tre mandat.

Det är fortfarande de politiska partierna som dominerar i stiftsfullmäktige. Störst är Socialdemokraterna med 17 mandat och Moderaterna med 14. Sverigedemokraterna står still på tre mandat, även om partiet fick 660 fler röster i det här valet än 2005.

Bland förlorarna märks också nomineringsgruppen Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan som backat med 3,7 procent och förlorat fem mandat.

Förutom Miljöpartiet och Frimodig kyrka, som är emot samkönade äktenskap, som blir nya i stiftsfullmäktige har även Öppen kyrka - en kyrka för alla tagit sig in, med två mandat.

Valdeltagandet i årets kyrkoval blev något högre än 2005: 11,2 procent. Ändå är det färre personer som har röstat, 88 370 jämfört med 90 800 i kyrkovalet 2005. Förklaringen till att valdeltagandet ändå blivit högre är att Svenska kyrkan tappat medlemmar de senaste åren. Högst valdeltagande i stiftet hade Röke församling på 36,6 procent, följt av Ringamåla och Rörums församlingar som bägge hade 27,3 procent.

 Anna Bubenko
anna.bubenko@sr.se