MALMÖ

Hotade kyrkogårdsanställda får personlarm

Hot och stenkastning gör nu att personalen på Östra kyrkogården i Malmö ska ha personlarm på sig när de jobbar. Och de ska heller inte arbeta ensamma. Situationen har blivit allt mer hotfull, enligt Malmös kyrkogårdschef Malte Sahlgren.

– Både personal och besökare har utsatts för hot av ungdomsgäng. Stenar har kastats. Och en anställd blev hotad med pistol, berättar han.

– Och så kan vi inte ha det, särskilt eftersom kyrkogården är stor och delar av den ligger bakom stora häckar.

Malte Sahlgren tror inte att personlarmen löser alla problem, men de gör i alla fall att personalen inte behöver känna sig lika otrygg.

Dessutom kommer kyrkan att gå ut till skolor och andra religiösa samfund i Västra Skrävlinges församlingsområde för att informera.