Kyrkovalet

Frimodig kyrka in i Lunds stift

När rösterna i kyrkovalet räknats står det klart att Frimodig kyrka tar plats i stiftsfullmäktige i Lunds stift. Frimodig kyrkas förstanamn, Jan-Erik Einarsson, ser valresultatet som ett besked om att de politiska partierna inte bör finnas kvar inom kyrkan.

– Det finns inom Svenska kyrkan en grupp medlemmar som har en innerlig bekännelse och som ser att partierna inte borde vara aktiva i Svenska kyrkan. Det borde vara fria nomineringsgrupper, säger Jan-Erik Einarsson, ordförande för Frimodig kyrka inom Lunds stift.

Frimodig kyrka, som bland annat säger nej till samkönade äktenskap inom Svenska kyrkan, finns nu i alla 13 stift. I Lunds stift med tre mandat. Jan-Erik Einarsson, som också är moderat politiker i Örkelljunga, vet ännu inte om det blir han som får en av platserna. Det är klart först om tre veckor när alla personröster räknats. Även Miljöpartiet och Öppen kyrka - en kyrka för alla kommer in med vardera två mandat.

De flesta av de politiska partierna fick färre röster i det här valet, utom Sverigedemokraterna, som dock inte tog fler mandat. Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan gick kraftigt bakåt med 3,7 procent.

Störst är fortfarande Socialdemokraterna och Moderaterna med 17 respektive 14 av de totalt 65 mandaten i stiftsfullmäktige. Det var 11,2 procent som röstade vilket är en något högre andel än i förra valet 2005, men lägre än kyrkan hoppats, konstaterar Claus Grue, informationschef i Lunds stift.

– Vi känner ändå att vi har nått ut med budskapet att det är val. Vi tror nog att medvetenheten om det här hög. Sedan kan vi beklaga att inte själva deltagandet blev så mycket högre än förra gången, säger Claus Grue.

Trots att valdeltagandet blev något högre är det totalt sett färre personer som har röstat, 88 370 jämfört med 90 800 i kyrkovalet 2005. Förklaringen är att Svenska kyrkan tappat medlemmar de senaste åren. Högst valdeltagande i stiftet hade Röke församling på 36,6 procent, följt av Ringamåla och Rörums församlingar som bägge hade 27,3 procent.

Anna Bubenko
anna.bubenko@sr.se