sturup

Flygplansglykol kan bli fordonsbränsle

Glykol som används för att avisa flygplan på Sturup kan i framtiden användas som bränsle för fordon och därmed minska koldioxidutsläppen. Luftfartsverket tittar nu på det här tillsammans med Eon.

– Vårt mål är att röta glykolen och få fordonsgas till bilar, säger Velia Ekström, miljöchef på Malmö Airport.

Nu har flygplatsen sökt pengar från Region Skåne och EU för att undersöka vad det skulle innebära att bygga och driva en biogasanläggning vid flygplatsen.

Ett av skälen till varför man vill göra det här är att Luftfartsverket har problem med att ta hand om glykolen i vätskan som används för att avisa flygplanen. I dag hamnar ungefär hälften av glykolen i dagvattnet och måste tas omhand i särskilda dammar.

I en biogasanläggning skulle istället glykolen tillsammans med till exempel matavfall kunna rötas och bilda biogas. Så nu vill man alltså undersöka förutsättningarna för en biogasanläggning ännu mer för det fattas lite kunskap,

– Vi måste ta reda på vilka blandningar vi ska ha, var anläggningen ska ligga och de ekonomiska förutsättningar, säger Velia Ekström.