lund

Universitetet vill ha hand om studentbostäder

Bostadsbristen i Lund gör nu att universitetet där själva vill hyra ut bostäder till studenter. Utbildningssatsningen är i fara, anser universitetet.

– Det finns de studenter som ger upp för att det är så svårt att få någonstans att bo, säger Marianne Granfelt som är förvaltningschef på Lunds universitet.

Nu vill Lunds universitet själva hyra ut bostäder till studenter. Problemet att hitta någonstans att bo för dem som studerar har varit stort i år och flera år tillbaka i tiden.

– Vi upplever att det finns de som inte vill satsa på att bygga lägenheter i Lund för att man känner att det om några år kan bli svårt att fylla dem. Därför säger vi att om vi kan garantera att vi kommer att hyra dem för att sen hyra ut till våra studenter så tror vi att det finns många intressenter, säger Marianne Granfelt som är förvaltningschef på Lunds universitet.

Universitetet anser att bristen på bostäder riskerar att äventyra landets satsning på högre utbildning och forskning.