Helsingör vill köpa sjukhem i Sydeuropa

I november åker politiker från Helsingörs kommun till Spanien och Portugal på upphandlingsresa. Målet är att hitta en lämplig plats att bygga ett sjukhem på eller att köpa ett som redan finns. Det blir billigare än att ha sjukhem i Danmark.
– Det är det säkert. Om vi använder lokal arbetskraft så är lönenivån lägre, säger Jan Ewald, ordförande för socialnämnden i Helsingör. Både bygg- och driftskostnader är lägre än i Danmark. Även om ingen ännu vet vad projektet kommer att kosta är de danska politikernas inställning att det blir en bra affär. Det blir också en bra kvalitet för gamla och sjuka som vintertid kan få en vistelse i värmen istället för att ligga kvar på sjukhus bara för att det saknas platser för rehabilitering. Något liknande har aldrig tidigare prövats i Danmark. Tanken är att rehabiliteringen ska vara gratis för patienterna. Tjänsten ska också kunna erbjudas till patienter i grannkommunerna - även på andra sidan Öresund. Men än så länge är det oklart om det finns något intresse hos Helsingborgs kommun att skicka rehabiliteringspatienter söderut. Politikerna i Helsingör är i alla fall inställda på snabba beslut. I november åker de på upphandlingsresa. Redan före årsskiftet kan det fattas beslut. – Vi vill gärna ha ett beslut före årsskiftet, säger Jan Ewald.