Skåne

Kultur som medicin för sjuka

Sjuka skåningar kan i framtiden få gå på teater eller sjunga i kör i stället för att få medicin. Region Skåne vill genomföra ett pilotprojekt där en vårdcentral får möjlighet att skriva ut kultur på recept.

– Tanken är att det ska vara istället för läkemedel, som det i och för sig kan kombineras med, säger Gilbert Tribo (FP), ordförande i närsjukvårdsberedningen i Region Skåne.

– Du ska i dialog med din vårdgivare kunna se vilken kulturaktivitet som är lämplig, och du ska också kunna göra kultur själv, som att dreja eller gå på körsång.

I Skåne har man en längre tid jobbat aktivt med kultur i vården som till exempel musik för dementa och nyopererade och konst på vårdinrättningarna. Där visar utvärderingar att kultur har en läkande kraft. Nu vill Region Skåne alltså testa om kultur på recept kan få samma effekt för människor som är långtidssjukskrivna, för till exempel depression eller smärta i axlar och rygg. Regeringen kommer att skjuta till pengar till projektet i Skåne och till ytterligare ett län.

Det blir vårdcentralen Capio Citykliniken på Söder i Helsingborg som på prov får ordinera kultur, men hur det i praktiken ska gå till är ännu för tidigt att säga.

– Jag gissar att vårdcentralen kommer att knyta kontakter med ett antal kulturföreningar och lösa det på bästa sätt, säger Gilbert Tribo.

Tanken är att komma igång redan i år och projekttiden är ett år. Region Skåne räknar med att mellan 20 och 30 personer kommer att kunna få kultur på recept under den tiden. Därefter sker en utvärdering, och om projektet får vetenskapligt stöd kan det bli aktuellt att sprida möjligheten.

– Visar det sig att det har goda effekter ska vi självklart använda oss av det precis som vi använder oss av fysisk aktivitet på recept, där vi vet att motion är bra för hälsan, säger Gilbert Tribo.

Petra Haupt
petra.haupt@sr.se