Närakuten blir kvar men facket oroas

I Simrishamn kommer försöket med en sammanslagen akut och jourläkarmottagning att permanentas. Men facket anser inte att det finns tillräcklig kompetens hos personalen för att klara arbetsuppgifterna.
Försöksprojektet i Simrishamn blir nu alltså kvar. Det är också tänkt att de andra sjukhusen i Skåne ska få samma organisation. Alla som blir akut sjuka kan vända sig till samma närakut på sjukhuset. Men sjuksköterskefacket i Simrishamn varnar för att primärvårdens personal har för dålig kompetens och måste få utbildning innan närakuten kan fungera.