SKÅNE

Ny parasit funnen i Skåne

Den franska hjärtmasken har för första gången hittats i Skåne. Masken fanns i en död räv i Osby. Masken är inte farlig för människor, men hundar kan få symptom av den.

En död ungräv som blev funnen i en villaträdgård i Osby blev inskickad för obduktion och då hittades parasiten, berättar Eva Osterman-Lind, veterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt. Hon säger att parasiten inte tidigare hittats i Skåne, utan bara på Sydkoster i Bohuslän.

– Det är lite trist att få ut parasiten i Sverige, säger hon.

Den franska hjärtmasken kan orsaka symptom hos hundar. Masken sprids via sniglar och för att motverka spridningen bör man hindra sina hundar från att slicka på sniglar.

– Det kan vara allvarligt om en hund smittas av masken. Den lever i högra hjärtkammaren och kan ge symptom, i alla värsta fall hjärtsvikt. Annars är symptom hosta eller viktnedgång.

Fyndet av masken i räven i Osby tyder på att maskinfektionen är etablerad i Sverige nu, enligt Eva Osterman-Lind.