Båstad

Peab gjorde för bra affär

Länsrätten i Skåne har upphävt Båstads kommuns beslut att sälja mark i Förslöv till byggföretaget Peab. Rätten anser att kommunens avtal med Peab innebar ett otillåtet stöd till ett enskilt företag.

Båstads kommun har länge försökt hitta någon som vill bygga hyreslägenheter i Förslöv. Men varken det kommunala bostadsbolaget Båstadshem eller privata fastighetsbolag har visat intresse.

Kalkylerna har visat att det inte lönar sig. Men när alla tidigare intresserade byggföretag backat ur, lyckades Båstads kommun övertala Peab att ändå bygga.

Peab fick ett avtal där bolaget lovade att bygga hyreslägenheter i en första etapp. Senare även ytterligare etapper, i första hand hyreslägenheter och i andra hand till exempel bostadsrätter.

Avtalet innebar att Peab fick ett fast pris på marken. När den första etappen byggts färdigt hade bolaget dessutom förhandsrätt till två andra markområden fram till och med 2013 respektive 2015.

En privatperson i Båstad överklagade kommunens hantering. Länsrätten ger nu alltså anmälaren rätt. Rätten anser att avtalet skiljer sig så mycket från hur fastighetsaffärer normalt går till och ser det som ett otillåtet stöd till ett enskilt företag.

Därför upphävs avtalet. I praktiken får länsrättens beslut inte så stor betydelse, eftersom Peab redan backat ur sedan avtalet överklagats.