Helsingborg

Snuskigt på fiken i Helsingborg

Nästan hälften av alla caféer och hotellfrukostar i Helsingborg får underkänt för dålig hygien i en rapport som miljönämnden lägger fram under torsdagen.  De brister i rengöring, personalhygien samt i förvaringen av livsmedel. 

Miljönämndeni Helsingbrog har gjort speciell inspektion av mindre serveringar och det visar sig finnas många problem att ta i tu med.

Av totalt sjuttiosju kontrollerade verksamheter blev tjugonio helt underkända och måste kontrolleras igen.

I femtiotre fall fanns anmärkningar på rengöringen av ventilation, golv, väggar, tak och inredning.

Man har också anmärkt på den personliga hygienen av personalen.  Bland annat för att tvättställen varit för dåliga och att det saknats flytande tvål och engångshanddukar, samt att man inte har använt skyddskläder och skydd för håret.

I många fall hittade inspektörerna livsmedel som förvarades på golvet vilket inte är tillåtet.

Bara elva av de sjuttisju undersökta  serveringar blev helt godkända.

Lasse Olsson
lasse.olsson@sr.se