Skåne

Många riskerar utförsäkring till nyår

Försäkringskassan har gjort en sammanställning av hur många personer i varje kommun som riskerar att utförsäkras till årsskiftet.

I hela Skåne rör det sig om 2 800 personer som då ska ha maximerat sina dagar med förlängd sjukpenning, det vill säga 550 dagar.

I Malmö är det 735, i Lund 125 och i Helsingborg 265.