Helsingborg

Risk för tomma stolar

Konkurrensen om ungdomarna som söker till gymnasieskolan blir allt hårdare i Helsingborg. Trots att ungdomskullarna minskar under de närmaste åren så vill de etablerade friskolorna växa kraftigt och flera nya friskolor vill starta.

Om alla ansökningar får ja så ökar friskoleplatserna på gymnasiet i Helsingborg med 470 stycken eller 50 procent från 2009 till 2010. I så fall blir platserna så många att så gott som alla 16-åringar i kommunen skulle få plats även om man stängde alla kommunala gymnasieskolor.

Visserligen är det elever från andra kommuner som också söker sig till gymnasiet i Helsingborg. Men det kommer ändå att finnas många fler platser än det går att fylla.

Annika Dolk är rektor på Johannes Hedbergsgymnasiet i Helsingborg som är stadens äldsta friskola. Hon är rädd för en överetablering och för att eleverna på vissa skolor blir så få att det går ut över kvaliteten. På sikt tror hon att en del skolor kommer att slås ut.

– Någonstans går det med minus om du inte får ihop så många elever som planerat, säger hon.Det kommer absolut att påverka oss allihop oavsett vem som driver skolan.

 Bosse Johansson

bo.johansson@sr.se