Hököpinge

Elever kämpar för flyktingar

Två unga Vellingebor har startat ett projekt för att ge de ensamkommande flyktingbarn som bor på genomgångsboendet där faddrar. De ska fungera som ett stöd för barnen.

– Vi vill ha en fadder till varje flykting i Hököpinge. Faddern ska hjälpa barnen då de känner att de behöver någon att prata med. När de inte förstår, säger Lina Ohlsson.

Hon berättar att hon och hennes kompis Jennifer Nilsson direkt kände att de ville göra det här.

– Det bara kom till oss, ler Lina Ohlsson.

De är i församlingshemmet i Hököpinge för att samla in namn på eventuella faddrar.

– Alla är glad och positiva.

De två unga kvinnorna sysslar också med annat för att stötta de ensamkommande flyktingbarnen.

– Det är många av killarna som vill spela fotboll. Vi försöker samla in kläder och skor så att de kan spela i någon av klubbarna här i Vellinge.