Malmö

Jordbävning kan kännas i Malmö

Upplevelseparken Eksploria ska locka turister till Malmö i framtiden. Nu ser det ut som den kan stå färdig om några år.

Det hoppas åtminstone Malmö stad som under flera år arbetat för att få en upplevelsepark söder om Svårgertorp. Nu har projektet tagit ett steg framåt genom att ett utvecklingsbolag föreslås driva planerna vidare.

Parken är tänkt att kombinera underhållning och lärande kring klimat, miljö, hälsa och livsstil. Till exempel ska de som besöker parken kunna få känna hur en kraftig jordbävning känns.

Någon gång mellan 2014 och 2016 beräknar man att parken ska kunna öppna.