Helsingborg

Stenhård konkurrens om elever

Elevkullarna minskar och friskoleplatserna ökar. Gymnasieskolan i Helsingborg har svårt att planera. I värsta fall kan skolor komma att läggas ner.

– Skulle allt som friskolorna ansökt om bli verklighet så blir det fler gymnasieplatser samtidigt som eleverna blir färre, säger Stefan Norrestam, biträdande förvaltningschef på skol- och fritidsförvaltningen.

– Det är en ekvation som inte går ihop. Men det är svårt att förutse vem som kommer att tappa och ha flest tomma utbildningsplatser.

De kommunala skolorna i Helsingborg kommer att minska lokalytorna om eleverna blir färre. Det är en bättre lösning än att dra ner på personalen menar Stefan Norrestam.

Det pågår också en diskussion mellan de kommunala gymnasieskolorna inom samarbetsorganet Skåne Nordväst. De tio medlemskommuner kommer att samarbeta när eleverna blir färre. En tanke som diskuterats är att vissa gymnasieutbildningar ska koncentreras till vissa skolor i området.

Om alla ansökningar beviljas blir det 470 nya friskoleplatser i Helsingborg hösten 2010. Då går det nästan två gymnasieplatser på varje 16-åring i kommunen. Det blir hård konkurrens och det finns en risk att vissa gymnasieskolor i regionen måste stängas.

– Jag tror det finns starka krafter som vill ha alla skolor kvar, säger Stefan Norrestam. Men det är tveksamt om det går att försvara ekonomiskt.