Lund

Gamla träd räddar hotade insekter

En enkel metod kan avgöra om ett gammalt träd innebär överlevnad för utrotningshotade insekter. Metoden har utarbetats på Lunds universitet.

– Här har lilla noshornsbaggen varit framme. Den här pilen är helt prefererad och bara delar finns kvar av den, säger Mikael Sörensson, entomolog vid Lunds universitet.

Den gamla pilen är bara ett av experimenten som finns i parken utanför zoologiska institutionen. Här ligger trädstammar på marken och flera högstubbar där man sparat en del av stammen istället för att fälla skadade träd.

Håligheter i stammen, trädsvampar och vattenfyllda grenhål på gamla träd är nämligen något av det som många av de sällsynta och rödlistade arterna kräver för att överleva.

Mikael Sörensson har konstruerat en tabell där vem som helst lätt kan avgöra om ett träd är artrikt bara genom att titta på hur trädet ser ut.

Inga specialkunskaper krävs och de som arbetar med utemiljön i stadens parker skulle lätt kunna ta vara på och spara värdefulla träd på det här sättet.

– Men mycket annat följer med det här. Vid trädstammarna kommer olika fåglar vara och vedsvampar.