Skåne

SUS ersätter UMAS och USIL

Under förmiddagen har politikerna i Region Skåne beslutat om att universitetssjukhusen i Malmö och Lund ska slås ihop.

Det efter man klubbat budgeten för Region Skåne det kommande året. Beslutet innebär att från årsskiftet finns inte längre UMAS eller USIL utan bara SUS, det vill säga skånes universitetssjukhus.

Det var 79 röster för och 53 emot budgeten. 17 politiker avstod att rösta.