Skåne

Regionen får inte vaccin nog

De skånska vårdcentralerna vaccinerar den här veckan skåningar i åldern 40-49 år, men det finns en risk för att vaccinet inte kommer att räcka hela veckan på alla ställen.

Enligt smittskyddsläkaren Hans-Bertil Hansson har helgens försenade vaccinleverans inneburit att vårdcentralerna bara fått 30 procent av det vaccin man räknat med.

På sjukhusens vaccinationscentraler beräknas vaccinet i alla fall att räcka fram till torsdag.

Nästa vecka är planen att vaccinera 50-59-åringarna och barn mellan sex månader och tre år, men om inte alla har hunnits med den här veckan kan det bli bekymmer.

Tidigast på fredag räknar Hans-Bertil Hansson med att nytt vaccin kommer, och det innebär sannolikt att alla i åldersgruppen inte kommer att ha hunnits med.