Helsingborg

Färre friskolor får klartecken

Det kan bli stopp för friskolor att etablera sig i Helsingborgsområdet. Anledningen är att det nästa höst kan komma att finnas nästan två gymnasieplatser på varje 16-åring i kommunen.

– Det är klart att det spelar roll att det finns ett vikande elevunderlag, säger enhetschefen Anna Sundberg vid Skolinspektionen. I vissa kommuner där det redan finns många alternativ där minskar utrymmet för att starta fler friskolor.

När Skolinspektionen fattar beslut om nya friskoleplatser så ska den ta ställning till om skolan har tillräcklig kvalitet och om den har förmåga att överleva på lång sikt.

Skolinspektionen ska också se till att eleverna i till exempel Helsingborg har valfrihet både när det gäller utbudet av utbildningar och när det gäller om de vill gå i kommunal skola eller friskola.

Friskolorna får alltså inte bli så många att den kommunala gymnasieskolan riskerar att slås ut. Skolinspektionen kommer att väga in den risken när den tar ställning till alla nya ansökningar.

– Vi har inte fattat alla beslut än och jag kan inte uttala mig om enskilda kommuner, säger Anna Sundberg. Men vi bedömer att det kommer att bli fler avslag på grunden att det får negativa konsekvenser för den kommunala verksamheten.