Skåne

Blåmusslor kan rena Lommabukten

Odlade blåmusslor ska göra Lommabuktens vatten renare. Redan i vår hoppas föreningen Sea-U komma igång med blåmusselodlingar i Lommabukten och i ett havsområde i Malmö och på så sätt ska man kunna rena vattnet från åarna i området.

Projektet kostar fyra miljoner, och en del av pengarna hoppas man få från naturvårdsverket.

Vattnet blir kristallklart ovanför ett samhälle med musslor, det är som ett jättelikt kaffefilter. Öresunds vattenstatus idag beror på de blåmusslor som finns, säger Michael Palmgren, chef för Sea-U.

En fullskaleodling skulle kunna rena tio procent av Segeåns närsaltläckage.