Skåne

Mobbade blir inte trodda

Allt fler skånska skolor för kritik för att de inte gör tillräckligt mot mobbning. 24 skolor har fått skarp kritik av Skolinspektionen hittills i år, mot tio under hela förra året. Också anmälningarna har ökat.

Lars Arrhenius som är barn- och elevombud på Skolinspektionen är bekymrad.

– Mobbning är ett stort och allvarligt problem. Och vuxenvärlden tar det inte på tillräckligt allvar.

Han betonar vikten av ett systematiskt arbete mot mobbning, men det är också viktigt att vara lyhörd.

– Man lyssnar inte tillräckligt mycket på vad elever säger. När de berättar om allvarliga kränkningar blir de inte trodda.

– Ska man komma till rätta med mobbningen måste den inställningen ändras, säger Lars Arrhenius.