Intagna ska få metadonhjälp

Heroinmissbrukare i Malmö som sitter i fängelse ska kunna påbörja metadonbehandling under strafftiden. Det är Kriminalvården och Region Skåne som nu inleder ett samarbete.

– För klienten betyder det väldigt, väldigt mycket. De kan i princip vara färdiginställda på den dos metadon eller suboxone som de ska ha på utsidan, säger Micael Johansson, tillförordnad kriminalvårdschef på Fosieanstalten i Malmö.

Fosieanstalten har redan i dag Sveriges enda avdelning för underhållsbehandling. Till de sex platserna kommer intagna sina fyra till sex sista veckor av strafftiden för att starta behandlingen.

Hittills har de mest kommit från andra delar av landet, framförallt från Stockholm, där man redan har ett samarbete mellan kriminalvården och sjukvården och dessutom inga köer till beroendevården. Nu vill Region Skåne göra samma sak och startar med Malmö för att sedan sprida det till hela Skåne.

– Vi vet att det får ett gott resultat, om man startar sin behandling under fängelsevistelsen. Man avbryter den inte så lätt, säger Gilbert Tribo (FP), ordförande i närsjukvårdsberedningen i Region Skåne.

Köerna till att få behandling för heroinmissbruk är långa i Skåne i dag - mellan fem månader och ett och ett halvt år. Även om Region Skåne skjuter till mer pengar nästa år, kan ett fängelsestraff bli en väg förbi kön.

– På ett sätt kan man se det som att de som är på anstalt har en liten gräddfil in, men å andra sidan vet vi att de är under kontrollerade former och att vi kan få ett gott genomslag på behandlingen, säger Gilbert Tribo.

Micael Johansson på Fosieanstalten tycker absolut att det ger resultat att påbörja behandlingen redan under fängelsetiden. Han kan se att de flesta intagna som fått behandling väljer en annan väg ut i friheten.

– Istället för att en heroinmissbrukare lämnar anstalten och går ut och finansierar sitt missbruk genom att begå brott, tar våra killar bussen till beroendemottagningen, säger han.

Samarbetet mellan Kriminalvården och Region Skåne klubbas av närsjukvårdberedningen under fredagen.

Petra Haupt
petra.haupt@sr.se