Skåne

Inga äldre drabbas av svininfluensan

Nästan ingen som är över 60 år har testats positivt för svininfluensan i Skåne. Bara en procent. De flesta som får den nya influensan är under 30 år.

– De äldre visar sig nu ha ett skydd efter andra världsomfattande influenser som varit, säger Hans-Bertil Hansson, smittskyddsläkare.

De flesta som drabbats av svininfluensan är yngre än 30 år. Nästan 70 procent av dem som undersöks och verkligen haft influensan är så unga.