Helsingborg

Satsning minskat drickandet bland unga

Ikväll är det lussevaka. Många ungdomar kommer att dricka alkohol. I Helsingborg och kommunerna runt omkring har polisen, socialen och tullen försökt stoppa drickande bland de riktigt unga och lyckats bra.

– Det som framför allt syns ute på stan är minskad alkoholkonsumtion bland ungdomar, säger Alex Kancijanic, socialarbetare i mobila teamet i Helsingborg.

– De ser att det är fler vuxna ute på stan. Då är det inte heller så lätt att gå ut och dricka alkohol utan att bli upptäckt och att det blir en konsekvens av detta.

Eftersom de olika grupperna samarbetar bli arbetet också effektivare. Polisen får beslagta alkohol från ungdomarna, något som socialarbetarna inte har rätt till. Samtidigt kan socialarbetarna ta kontakt med föräldrarna och be dem komma och hämta sina ungdomar när något har hänt.

De regelbundna aktionerna har till exempel gjort att det inte alls är lika vanligt att ungdomar dricker alkohol på Knutpunkten i Helsingborg där många av dem samlas på helgerna. Misshandelsfallen i centrum har också blivit färre.

Genom arbetet har många vuxna blivit mer medvetna om de problem med alkohol och ungdomar som finns i city. De som arbetar med problemen blir också styrkta av samarbetet.

– Man känner en samhörighet. När vi träffas här känner man att man inte är ensam. Det finns fler som vill jobba så här. Det är en stor poäng i det, säger Alex Kancijanic.

Samarbetet kommer att fortsätta i samma form under nästa år.