Lund

Politiker lovar lämna skolgård ifred

Vårfruskolans skolgård ska inte bli mindre, när de centrala delarna av Lund ska förtätas. Det lovar politikerna, men skolan kan däremot inte räkna med att få mer utrymme.

– Det låter väldigt bra, men samtidigt har man sagt att om de ska ta någonting av skolgården ska vi få någon annan plats, men om man tittar sig omkring undrar man var den skulle kunna vara, säger Elisabeth Almér, rektorn på Vårfruskolan i Lund.

Kvarteret Galten med bland annat busstorget för regionbussarna ska bebyggas. Tanken är att både bygga bostäder och affärslokaler för att stärka centrum. Bussarna ska flyttas, troligen till stationsområdet.

Under arbetets gång har det varit tal om att använda delar av Vårfruskolans skolgård, och det har fått både rektor och föräldrar att agera. Byggnadsnämndens moderate ordförande Göran Brinck säger nu att man inte har för avsikt att ta av skolgården. Ändå har rektorn fått brev om att det ska göras en arkeologisk undersökning på området.

– Den startar samma dag som skolan börjar, den elfte januari, och ska hålla på månaden ut. Det är allt jag vet, säger Elisabeth Almér.

Vårfruskolans skolgård är redan i dag för liten. Varje barn har 24 kvadratmeter att röra sig på jämfört med riktlinjen på 45 kvadratmeter. Om tre år kommer också dagens nio klasser att vara tolv, men enligt byggnadsnämnden är det ändå inte aktuellt att göra skolgården större, vilket rektorn hoppats på.

– Jag skulle egentligen vilja att vi fick utöka vår skolgård med den tillfälliga park som ligger mot busshållplatsen. Det är ett starkt önskemål, och vi är trångbodda och skulle egentligen vilja ha ett fritids där ute, säger Elisabeth Almér.

Byggplanerna för området går nu vidare. Femton olika företag har sagt sig vara intresserade av att vara med och utforma bebyggelsen, och i mitten av januari ska en jury ha valt ut vilka företag som får jobba vidare med ett tävlingsförslag.

Petra Haupt
petra.haupt@sr.se