Skåne

Regionen lagrar för en andra våg

Under nästa vecka är den sista gruppen i Skåne kallad till vaccination mot svininfluensan. Men leveranserna av vaccinet till Region Skåne kommer att fortsätta ännu ett par veckor.

Smittskyddsläkare Hans-Bertil Hansson säger att man vill ha ett lager av vaccin inför en eventuell andra våg av svininfluensan, då man räknar med att många som inte vaccinerat sig nu vill ha sin dos då.

– Men man vill även vara förberedda om skåningar som varit borta under hösten kommer hem till jul och vill vaccinera sig, säger Hans-Bertil Hansson.

Region Skåne vill även ha ett lager inför den andra vaccinationsomgången av barn och riskgruppen som startar i januari.

Hans-Bertil Hansson rekommenderar fortfarande den som inte vaccinerat sig att göra det. Det trots att antalet insjuknade har minskat kraftigt de senaste veckorna.

– Det kan komma en andra våg av influensan och det bästa sättet att förhindra ytterligare en pandemi är att så många som möjligt är vaccinerade.

Organisationen Sveriges kommuner och landsting har frågat landstingen runt om i Sverige hur mycket vaccin man tror sig behöva. Vilket betyder att landstingen inte behöver ta emot allt vaccin man beställde från början.

Inledningsvis beställde man två doser per person, men senare har man konstaterat att en dos är tillräckligt för fullgott skydd.

Just nu diskuterar man på Sveriges kommuner och landsring vad man ska göra med det överblivna vaccinet, om man måste köpa det. Eventuellt kan det säljas till annat land.


Tobias Wallin
tobias.e.wallin@sr.se