Malmö

Regionen köper mark för byteshandel

Region Skåne köper 200 hektar åkermark för 74 miljoner kronor för att ha till byteshandel med den mark där ESS-anläggningen ska ligga. Marken köps, trots att förhandlingen om markbytet inte är klar.

– Inte någon av de parter som vi trodde skulle sköta om det har gjort vad de skulle. Därför blev regionen tvingad att säkerställa ESS-arbetet, säger Jerker Swanstein (M), regionstyrelsens ordförande.

Den mark där ESS-anläggningen ska ligga i Lund ägs och förvaltas i dag av friherrarna Gyllenkrok, som har krävt ersättningsmark i utbyte mot ESS-marken. När så lämplig mark hittades i Hoby blev det bråttom, säljaren av marken vill av skattetekniska skäl bara genomföra affären om den görs före årsskiftet.

Eftersom det ännu inte bildats något ESS-bolag och eftersom universitetet är förhindrat att köpa mark föll det på Region Skånes lott. Men Jerker Swanstein ser inga problem med att man går in med pengar, eftersom Region Skåne har sagt att man ska vara med och finansiera ESS.

Det som kan bli problem är att förhandlingen med Gyllenkrok inte är klar, ingenting säger att markerna kommer att bytas rakt av. Det finns också en paragraf i köpekontraktet som gör att köpet kan hävas om en domstol skulle anse att Region Skånes inblandning är olaglig.

Socialdemokraterna I Region Skåne har inga invändningar mot köpet. De kommer istället från den egna femklövern genom Miljöpartiet som är tveksamt till affären.

– Förhandlingen med den som det ska bytas mark med är väldigt otydlig. Det kan bli dyrt för oss, om det blir så att vi betalar 74 miljoner för 200 hektar, men vi får bara ut 50 hektar. Det är att ge bort björnfällen innan den är köpt, säger regionrådet Anders Åkesson (MP).