Skåne

Skåne föregår kulturpengsutredning

Först 2011 är det meningen att den nya portföljmodellen för hur de statliga kulturpengarna ska fördelas i landet ska börja gälla. En utredning pågår nu om vad man kan förhandla om, men redan nu tjuvstartar Region Skåne och Statens kulturråd samtalen.

– Ja, det kan man säga att vi gör. Med den goda relationen som finns mellan regionen och Statens kulturråd hoppas jag att vi kan starta samtalen direkt 2010 för att vara redo att ha portföljen för 2011 klar, säger Rolf Tufvesson (KD), ordförande i Region Skånes kulturnämnd.

Meningen är att pengarna ska fördelas efter en förhandling mellan regionerna och Statens kulturråd. Men exakt vad man kan förhandla om ska först slås fast i en utredning ledd av Chris Heister.

Är det inte respektlöst mot den demokratiska processen att köra igång i Skåne innan ni vet hur det slutgiltiga förslaget kommer att se ut?

– Tvärtom hjälper vi demokratin på traven genom att fortsätta den höga hastighet som vi har i Skåne och fortsätter samverka med de skånska kommunerna och institutionerna för att fortsätta ligga i täten.

Rolf Tufvesson ser ingen fara med att Region Skånes långtgående arbete kommer att sätta agendan för hur den här modellen ska se ut.

– Vi bildar modell och kan vara ett föredöme för andra landsting och regioner att följa efter Skåne som tar täten, säger han.